توضیحات

حامیان نقدی (فردی-سازمانی)

1- حامیان نقدی موردی
این حامیان آن دسته از خیرینی هستند که می خواهند در هر مورد بدانند که به چه کسی کمک می کنند و یا به صورت رو در رو بیمار را ببینند و با وی آشنا شوند. بیمار و وضعیت اقتصادی و خانوادگی بیمار به آنها معرفی می شود (البته تا حدی که مفاد سیاست پوشیدگی و محرمانگی اطلاعاتی بیمار حفظ شود). در این موارد حامی از طریق مراجعه حضوری مددکار کانون به محل و یا مراجعه حضوری خود حامی به مراکز تحت پوشش کانون و یا از طریق ثبت نام و تایید هویت وی در وبسایت کانون (قسمت درخواست عضویت)، عضو حامیان کانون می شود. این حامیان:
- در صورت تمایل در جلسات دوره ای حامیان شرکت می کنند
- گزارشات دوره ای از کمکهایی که به این کانون و بیماران ارائه کرده اند دریافت می کنند
- می توانند برخی خدمات و مشاوره های پزشکی، روانشناسی، تغذیه را به صورت رایگان دریافت نمایند
در این موارد حمایت مدنظر به یکی از سه روش زیر از حامی دریافت و به بیمار صعب العلاج ارائه می شود:
1- از طریق وبسایت کانون (قسمت درخواست عضویت)، حامی می تواند نوع و میزان حمایت مدنظر خود را مشخص کند و پس از جستجو در لیست بیماران ثبت شده تحت پوشش کانون، به بیمار یا بیماران خاصی حمایت خود را ارائه نمایند (از طریق پرداخت آنلاین و دستی بانکی)(فاکتور پرداخت حمایت به صورت آنلاین به حامی ارسال می شود)
2- از طریق تماس تلفنی مددکار کانون با حامی و معرفی بیمار و مشخصات وی (در مواردی که وی ترجیح می دهد فقط اطلاعات را به شکل تلفنی دریافت نماید) و پس از آن با پرداخت آنلاین، کارت به کارت و یا پرداخت بانکی به حساب کانون و در صورت امکان ارسال فیش واریز (با فکس، پست، ایمیل و غیره) (فاکتور پرداخت حمایت در صورت تمایل حامی به صورت فکس، پستی یا حضوری ارسال می شود).
3- با برگزاری یک جلسه با حضور چند نفر از بیماران نیازمند و یا شخص مددکار و دعوت از خیر جهت آشنایی و ارائه کمک به بیماران. (در این مورد قبلا میزان کمک مورد نیاز و مشخصات کلی بیماران به صورت تلفنی به اطلاع حامی رسانده شده و از وی دعوت شده که در تاریخ و ساعت حضور بیماران نیازمند در مرکز حاضر شوند)(در صورت تمایل حامی، فیش دریافت حمایت به وی ارائه می شود)


2- حامیان نقدی ویژه
این حامیان به شکل یک قرارداد تقبل می کنند که به صورت ماهانه مبلغی را کمک کنند. در این موارد حامی به صورت مراجعه حضوری مددکار کانون به محل و یا مراجعه حضوری خود حامی به مراکز تحت پوشش کانون ثبت نام می شود و یا از طریق ثبت نام و تایید هویت وی در وبسایت کانون (قسمت درخواست عضویت)، عضو حامیان کانون می شود. این حامیان:
- در صورت تمایل در جلسات دوره ای حامیان شرکت می کنند
- گزارشات دوره ای از کمکهای آنها به کانون و بیماران دریافت می کنند
- می توانند بسته خدمات ویژه مراقبتهای حمایتی-تسکینی شامل مشاوره های پزشکی، روانشناسی، تغذیه و غیره و همچنین انجام چکاپهای پزشکی را دریافت نمایند
در این موارد حمایت مدنظر به یکی از چهار روش زیر از حامی دریافت و به بیمار صعب العلاج ارائه می شود:
1- از طریق وبسایت کانون (قسمت درخواست عضویت)، حامی می تواند نوع و میزان حمایت مدنظر خود را مشخص کند و پس از جستجو در لیست بیماران ثبت شده تحت پوشش کانون، به بیمار یا بیماران خاصی حمایت خود را ارائه نمایند (از طریق پرداخت آنلاین و دستی بانکی)(فاکتور پرداخت حمایت به صورت آنلاین به حامی ارسال می شود)
2- با مراجعه حضوری مددکار کانون به محل یا از طریق مراجعه شخصی حامی به مراکز تحت پوشش کانون به صورت دوره ای
3- از طریق پرداخت به شماره حساب کانون (یا به شماره کارت) و در صورت امکان ارسال فیش واریز (با فکس، پست، ایمیل و غیره)
4- از طریق قلک حمایتی (قسمت درخواست قلک) و تحویل دوره ای قلک به مراکز تحت پوشش کانون و یا واریز مبلغ آن به حساب کانون و یا با مراجعه حضوری مددکار کانون به محل و دریافت حمایتها از قلک.

 

حامیان غیر نقدی (فردی-سازمانی)

 این حامیان تقبل می کنند که به صورت موردی یا دوره ای انواع حمایتهای غیرنقدی زیر را به بیماران صعب العلاج ارائه نمایند. در این موارد حامی به صورت مراجعه حضوری مددکار کانون به محل و یا مراجعه حضوری خود حامی به مراکز تحت پوشش کانون ثبت نام می شود و یا از طریق ثبت نام و تایید هویت وی در وبسایت کانون (قسمت درخواست عضویت)، عضو حامیان کانون می شود.
1- حامیان غیر نقدی تجهیزاتی: شامل مراکز فروش تجهیزات پزشکی، حلال احمر، بهزیستی و یا افراد دیگر هستند که مایلند به بیماران نیازمند به صورت رایگان یا با تخفیف تجهیزات پزشکی را ارائه نمایند
2- حامیان غیر نقدی دارویی: شامل داروخانه ها و شرکتهایی دارویی که مایلند به برخی بیماران نیازمند به صورت رایگان یا با تخفیف داروهایی را ارائه نمایند
3- حامیان غیرنقدی مواد غذایی و مایحتاج زندگی: شامل فروشگاه ها، سوپرمارکتها یا امثالهم هستند که مایلند به بیماران نیازمند تحت پوشش مواد غذایی و مایحتاج زندگی موردنیاز آنها را به صورت رایگان یا با تخفیف ارائه نمایند
در این موارد حمایت مدنظر به یکی از چهار روش زیر از حامی دریافت و به بیمار صعب العلاج ارائه می شود:
1- با مراجعه حضوری مددکار کانون به محل یا از طریق مراجعه شخصی حامی به مراکز تحت پوشش کانون و ارائه حمایت
2- از طریق ارجاع بیمار به محل با فرم معرفی یا بن مخصوص

 

حامیان اجتماعی ( خدمات حمایتی )

این حامیان می خواهند به صورت موردی یا دوره ای انواع حمایتهای زیر را به بیماران صعب العلاج ارائه نمایند. در این موارد حامی به صورت مراجعه حضوری مددکار کانون به محل و یا مراجعه حضوری خود حامی به مراکز تحت پوشش کانون ثبت نام می شود و یا از طریق ثبت نام و تایید هویت وی در وبسایت کانون (قسمت درخواست عضویت)، عضو حامیان کانون می شود.
1- گروه ها و انجمنهای متشکل از بیماران صعب العلاج، بهبود یافتگان و یا انجمنهای حمایتی دیگر
2- سازمانها یا موسسات دولتی و خصوصی که مایلند برخی خدمات تفریحی، گردشی، ورزشی، محل اسکان و غیره را با تخفیف ویژه یا به صورت رایگان به بیماران صعب العلاج ارائه نمایند
3- سازمانها یا موسسات دولتی و خصوصی که مایلند در زمینه اشتغال بیماران صعب العلاج یا خانواده های آنها همکاری کنند
در این موارد حمایت مدنظر به یکی از چهار روش زیر از حامی دریافت و به بیمار صعب العلاج ارائه می شود:
1- از طریق مراجعه شخصی حامی به مراکز تحت پوشش کانون و ارائه حمایت
2- از طریق ارجاع بیمار به محل با فرم معرفی یا بن مخصوص

 

حامیان همیار ( درمان یار)

این گروه از حامیان، علاقمندند به عنوان همکار داوطلب کانون فعالیت نمایند. هرکسی با هر توانمندی، تخصص و حرفه ای می تواند به ما کمک کند. جهت این نوع همکاری، هرفرد یا سازمانی می تواند به صورت حضوری یا از طریق ثبت نام و تایید هویت در وبسایت کانون (قسمت می خواهم درمان یار شوم) اقدام نماید. این نوع حامیان به دو شکل زیر با کانون همکاری می کنند:
1- داوطلبین همکاری در کمیته های 6 گانه کانون: در این موارد از داوطلبین مذکور جهت عضویت و همکاری در کمیته های مختلف 6 گانه کانون دعوت به عمل می آید.
2- داوطلب راه اندازی مراکز جدید حمایتی-مراقبتی و یا داوطلبان همکاری در مراکز تحت پوشش کانون: متخصصین و همکاران پزشک و پیراپزشک می توانند جهت راه اندازی مراکز حمایتی و مراقبتی تحت پوشش کانون در استانهای مختلف کشور از طریق ثبت نام در همین قسمت اقدام نمایند. بدیهی است پس از طی مراحل قانونی و اداری، این داوطلبین می توانند مراکز مذکور را به شکل درمانگاه و یا واحدهای حمایتی-مراقبتی واقع در مراکز درمانی دانشگاهی، دولتی و غیردولتی راه اندازی نمایند و طبق ضوابط و شرایط کانون فعالیت نمایند.

 

درخواست عضویت

عضویت در خبر نامه



با ثبت نام در کانون حمد ایرانیان در کار خیر و بشر دوستانه همراه ما باشید و از پانل اختصاصی بهره مند شوید


ثبت نام در کانون حمد ایرانیان

اطلاعات تماس

اصفهان، ‏ابتدای خیابان مطهری روبروی درب جنوبی بیمارستان امید. نبش خیابان خیام. بن بست ناهید( ۱۸)

8144713861

03132335148

info@spcf.ir

5894637000042066

0112121111000 (بانک ملی ایران - سیبا)

بانک ملی مرکزی 23001110000007