خدمات موسسه

خدمات طب تسکینی شامل زیرگروه های زیر می باشد :


1- مراقبتهای درمانی و پزشکی پیشرفته (Advanced Supportive care): بطور مثال درمان درد و علائم آزار دهنده بیماری شامل تهوع، استفراغ، بی اشتهایی و ...
2- مراقبتهای روحی و روانی (Psychosocial): در جهت کاهش اثرات عاطفی-روانی بیماری در بیمار و خانواده بیمار
3- مراقبت در منزل (Home care and Terminal care): جهت بیماران مراحل انتهایی بیماران سرطانی و صعب العلاج با هدف جلوگیری از اشغال تختهای مراکز درمانی و فرسایش شغلی پرسنل بیمارستان و کاهش هزینه های اقتصادی هم برای بیمار و هم برای سیستم بهداشتی درمانی
4- خدمات آموزشی (Self care): آموزش همراهان بیمار جهت ارائه سرویسهای پرستاری قابل اجرا توسط همراهان بیمار
5- خدمات پرستاری (Nurse care): توسط پرستاران آشنا به خدمات طب تسکینی
6- خدمات مددکاری (Socialwork services): در جهت رفع مشکلات مالی و اجتماعی بیمار و خانواده وی
7- خدمات فیزیوتراپی و تغذیه(Physical therapy and Nutrition): در راستای بهبود عملکرد و تغذیه بیماران
8- مراقبتهای معنوی (Spiritual care): به منظور کمک گرفتن از اعتقادات مذهبی بیماران و خانواده در جهت آرامش و پذیرش بیماری
9- خدمات طب مکمل(Alternative & Traditional medicine): در جهت استفاده از انواع روشهای طب تکمیلی در راستای بهبود کیفیت زندگی بیماران مانند طب سنتی، طب سوزنی و طب گیاهی

 

مشاوره روان شناسی:


روانشناسان بالینی حمایت و مراقبت عاطفی بیمار،خانواده و سایر مراقبین را تامین می نمایند. مشاوره و مراقبت های روحی روانی علاوه بر روانشناسان بر عهده سایر اعضای تیم نیز می باشد ولیکن روانشناسان جهت مشاوره های تخصصی مسائل و مشکلات روحی روانی بیماران و...تعلیمات ویژه دیده اند.
روانشناسان دوره دیده امروزه به طور روز افزون در رویارویی با بیماران و خانواده هایی که بیماران در مرحله آخر عمر دارند قرار می گیرند.روانشناسان می توانند در ارزیابی روانشناسانه خود کمک شایانی به این بیماران و خانواده ها بنمایند.مشاوره در قالب تیم های تخصصی و ارائه راهکارهای سلامتی،کاهش غم و غصه و برنامه ریزی برای زندگی بهتر می باشد.خدمات روانشناسی برای افراد سالمی که به دنبال برنامه ریزیهای دور اندیشانه برای آینده خود هستندنیز ارائه می شود.همچنین این خدمات برای بیمارانی که دچار بیماری های محدود کننده عمربوده و یا خانواده هایی که فشار افراد پایان عمر را تحمل می کنند، نیز مفید است.تجربه مرگ افراد خانواده ممکن است از پراسترس ترین وقایع زندگی هر فرد می باشد.مهمترین و اصلی ترین قسمت فعالیت روانشناسان در طب پالیاتیو ،رفتار با بیماران و خانواده هایی است که با مراحل انتهایی زندگی و از دست دادن مهمترین وابستگی ها مواجه گردیده اند.

 

مراقبت در منزل:


1- ویزیت ،مشاوره و درمان علائم فردی بیمار توسط پزشک متخصص طب پالیاتیو در منزل
2- ارائه مراقبت ها و خدمات پرستاری به بیمار در منزل توسط پرستار دوره دیده
3- مشاهده حضوری و اطلاع دقیق از وضعیت بیمار در خانه،وضعیت روحی و روانی افراد خانواده و همچنین وضعیت اقتصادی ،معنوی ،اجتماعی و ..... تصمیم گیری پزشک پالیاتیو در موردلزوم، انجام مشاوره های مورد نیاز توسط روانشناس ،مددکار و مشاور مذهبی در منزل و همچنینتصمیم گیری پزشک در خصوص لزوم ارجاع موارد اورژانس به بیمارستان است.
4- آموزش بیمار و خانواده بیماردر خصوص نحوه مصرف و تجویز داروها و عوارض قابل پیش بینی.
5- آموزش تدابیر و روش های مختلف مراقبت های پرستاری به مراقبین نزدیک بیمار (مراقبت از زخم بستر ،تغذیه و نحوه تزریقات SC و غیره ...)که این مراقبین باید رابط مستقیم بیمار با پزشک طب پالیاتیو باشند.
6- در اختیار قرار دادن وسایل کمکی جهت انجام مراقبت ها درمنزل(کپسول اکسیژن ،تشک مواج ،ساکشن ،واکر ،دستگاه بخور سرد و غیره ....)
7- کاهش بار مراجعات بیمار به مراکز درمانی بیمارستان و همچنین کاهش هزینه های مربوط به بیماران.

 

آموزش به بیمار و خانواده:


سئوالاتی که تیم پالیاتیو باید به آن پاسخ دهند؟
آیا روشهایی دیگر برای درمان من باقی مانده است؟
آیا این بیماری به افراد خانواده ام نیز سرایت می کند؟
آیا امیدی به بهبودی من هست؟
اگر نیمه شب دردم بیشتر شود به کجا مراجعه کنم؟
درآینده چه مقدار درد و ناتوانی خواهم داشت؟
چه غذایی برای من مناسب است؟
چه اتفاقی برای من خواهد افتاد؟
آیا می توانم به زیارت بروم؟
اگردرمنزل باشم، بهتر است یا دربیمارستان؟
آیا می توانم کارهای خود را مانند گذشته انجام دهم؟
چه زمانی برای شروع درمان پالیاتیو مناسب می باشد؟

 

مشاوره به بیمار و خانواده:


خدمات قابل ارائه شامل:
1-تشکیل پرونده و ارائه کارت همراه بیمار(با درج شماره پرونده و شماره تلفن های پزشک طب پالیاتیو درجهت سهولت دسترسی بیمار به پزشک و مشاوره).
2-ویزیت نوبت اول توسط متخصص طب پالیاتیو.
3-ویزیت مراجعات بعدی توسط پزشک متخصص طب پالیاتیو ویا پزشک عمومی دوره دیده.
4-ویزیت در منزل توسط پزشک متخصص طب پالیاتیو و یا پزشک عمومی دوره دیده.
5-ارائه مراقبت های پرستاری و ویزیت در منزل توسط پرستار دوره دیده.
6-مشاوره های تلفنی(تماس بیمار با پزشک).
7-ویزیت تلفنی(تماس پزشک با بیمار جهت ارزیابی وضعیت کلی بیمار و پاسخ به درمان).
8-خدمات بستری در بخش.
9-مشاوره های روحی-روانی با بیمار و خانواده توسط روانشناس دوره دیده.
10-مشاوره مذهبی توسط روحانی دوره دیده در صورت نیاز.
11-مشاوره متخصص بیهوشی جهت کنترل دردهای مقاوم به درمان.
12-مشاوره اجتماعی-اقتصادی توسط مددکار دوره دیده در صورت نیاز.
13-مشاوره تغذیه.
14-مشاوره فیزیوتراپی.
15-ویزیت و مشاوره با خانواده بیمار فوت شده در دوران پس از مرگ و داغ داری.

 

مشاوره تغذیه:


تغذیه فقط به عنوان رساندن انرژی به بدن نیست بلکه تاثیرات عمیق فرهنگی و عاطفی برای فرد دارد . تغذیه کافی بیمار منجر به امیدواری خانواده ها و بالعکس تغذیه ناکافی منجر به تحت فشار قرار گرفتن بیمار از سوی خانواده" تو باید غذا بخوری تا بهتر شوی" و ایجاد نگرانی و استرس در خانواده می گردد.اهداف تغذیه در مراقبت پالیاتیو با دیگر بیماریهای پیشرفته متفاوت است. مراقبت تغذیه ای پالیاتیو جهت بالا بردن کیفیت زندگی همراه با کنترل علائم و جلوگیری از پیشرفت بیماری در مراحل آخر بیماری است .
بی اشتهایی (کاشکسی):
بی اشتهایی به فقدان اشتها می گویند در حالی که بدن به طور واضح به تغذیه نیاز دارد . که در این مواردعلل قابل برگشت بی اشتهایی باید بررسی شود.
کاشکسی:
کاشکسی به عدم توانایی متابولیک بدن درجذب موثر گویند که به طبع آن علائم کاهش وزن ،لیپولیز ،از دست دادن ماهیچه ها و پروتئین احشایی ،بی اشتهایی ،تهوع مزمن و ضعف وجود دارد.


مهارتهای متخصصین تغذیه شامل:

- ارزیابی وضعیت تغذیه ای بیمار
- انتخاب اهداف بیماران برای تغذیه
- آماده سازی وسائل تغذیه ای پیشرفته در خلال درمان و فاز پالیاتیو.
- توصیه به تهیه مکملهای تقویتی

- توصیه یک رژیم راحت و محدود برای افراد دیابتی و دارای افزایش چربی خون.
- پیشنهاد رژیمهای تغذیه ای غیر خوراکی براساس نیازهای فردی بیمار
- آماده سازی حمایت های عاطفی و روانشناسی
- گوش دادن به ترسهای بیماران
- توصیه های تغذیه ای بر اساس نشانه های معمول در بیماران.

مشاوره درد:
هدف از درمان درد رساندن بیمار به سطح مطلوبی از آرامش است که گاه ممکن است به معنای بی دردی کامل نباشد.
ارزیابی درد بیماران یک مهارت خاص و حیاتیست که یک ارزیابی سازمان یافته نیاز دارد.
درد چیست؟
درد یک ترکیب فیزیولوزی و رویداد احساسی است و یک حس ساده و آسان نیست.
درد شامل:
— 1.تجربه حسی ناخوشایند
— 2.رویداد عاطفی ناخوشایند
— 3.ترکیبی از عناصر اجتماعی-روحی و معنوی

 

مشاوره معنوی:


بیماران و مراقبین آنها باید به افرادی که به نیازهای معنوی آنها واقفند دسترسی داشته باشند و با افرادی که قادر به ارائه این خدمات به بیماران وخانواده آنها هستند در تماس دائمی باشند.
از آنجائیکه هدف اصلی طب پالیاتیو ارتقای کیفیت زندگی بیمار و اطرافیان از طریق کنترل علائم آزاردهنده بیماری زمینه ای به طریق تخصصی پزشکی ،حمایتهای معنوی و مذهبی ،روانشناختی ،اجتماعی ،اقتصادی می باشد بنابراین در این راستا مراقبت کلی از سه بعد انسانی ذهن،جسم و روح صورت می پذیرد. متحول نمودن ذهن معنوی ازاهداف طب پالیاتیو می باشد

 

عضویت در خبر نامهبا ثبت نام در کانون حمد ایرانیان در کار خیر و بشر دوستانه همراه ما باشید و از پانل اختصاصی بهره مند شوید


ثبت نام در کانون حمد ایرانیان

اطلاعات تماس

اصفهان، ‏ابتدای خیابان مطهری روبروی درب جنوبی بیمارستان امید. نبش خیابان خیام. بن بست ناهید( ۱۸)

8144713861

03132335148

info@spcf.ir

5894637000042066

0112121111000 (بانک ملی ایران - سیبا)

بانک ملی مرکزی 23001110000007